Valg 09: Intervju med FRP på frp.no

For alt som ikke har med trommer å gjøre.
Svar
Brukeravatar
Ludwig
Innlegg: 1291
Registrert: 09 aug 2008 22:50
Sted: Harstad

Valg 09: Intervju med FRP på frp.no

Legg inn av Ludwig » 11 sep 2009 13:56

Jeg kom over en sånn instant messaging greie på frp.no

Der kom jeg i tale med Glenn Simon som da representerer Fremskrittspartiet.
Jeg tok for meg de tingene som personlig interesserer meg mest.

* Kulturpolitikk

* Skole

* Integrasjon

* Forsvar

og her er rett og slett hele det omfattende intervjuet.

Takker Naigewron for kritiske synspunkter som jeg også naturligvis tok for meg.
Fremskrittspartiet.jpg
Fremskrittspartiet.jpg (17.94 kiB) Vist 1554 ganger
Du: jeg er utøvende musiker og naturlig nok i musikerkretser er det mye snakk om dette med frps fiendtlige kulturpolitikk.

FRP: ja, vi kutter i underkant av 900 millioner i kulturbudsjettet, inkludert en del i kunstnerstipend og garantilønner.
Men samtidig gir vi over 1,3 milliarder kroner i ekstra tilskudd til barne og ungdomskultur, og momsfritak til frivillighet.

Du: men jeg antar da at det kanskje vil finnes en unntakstilstand for etablerte kunstnere som staten vår bør ta vare på?
Det snakkes om å ta vare på kulturarv, men er ikke dagens kunst like viktig for framtida som de gamle grå vi så gjerne vil ta vare på.


FRP: ja for all del, vi kutter ikke alt i stipender, noe skal beholdes også med oss. Men det er riktig at vi vil kutte en god del i disse postene.
Vi er såvidt meg bekjent det eneste partiet som vil fjerne momsen på museumsbilletter.

Du: offtentliggjøre resultatene i skolen, hva legger dere i det?
Og hvor står dere i forhold til disse tingene: heldagsskoler, finansiering av skolebøker, nasjonale prøver.


FRP: Vi ønsker ikke å offentliggjøre resultatene for de enklelte elever.
Men offentliggjør vi gjennomsnittskarakterer ol i de enkelte skolene, vil man enklere se hvor ressursene må settes inn i skolen.
Vi ønsker nasjonale prøver på denne begrunnelsen, og på grunnlag av at det gjør det lettere for norge å sammenlikne og høste er faringer fra andre land.
Vi ønsker ikke en heldagsskole, men en utvidet skoledag på 1-2 timer, og samtidig innføre et gratis måltid i skolen og fjerne leksene.
Vi ønsker finansiering av skolebøker som idag, dvs gratis på grunnskolen og i VGS

Du: og da tenker dere først og framst reklamefinansierte skolebøker?

FRP: så langt dette går- staten vil betale mellomlegget dersom reklameinntektene ikke strekker til.
Det vikigste er å spare penger for staten der det er mulig, slik at vi kan bruke mer penger på andre områder i skolen, f.eks økt lærertetthet

Du: og det vil da bli slutt på problemer som dårlig stand på skolebygg og det at skolen ikke har råd til å gi elever og lærere viskelær og blyant i grunnskolen?

FRP: Vi kan ikke garantere at vi vil klare å pusse opp alle skolebygg over natten, men vi ønsker å bruke mer av oljepengene hjemme til slike oppgaver: som å pusse opp skolebygg, veier og sykehus.
Vi bevillger nok til kommunene, slik at de har råd til å prioritere elementært utstyr til elevene og lærerne.
Vi ønsker at eldreomsorgen skal bli et statlig ansvar: da vil det bli vesentlig lettere å få kommunene til å bruke flere midler på grunnskolen, samtidig som de eldre sikres en verdig, og ikke minst:lik behandling over hele landet.

Du: og dette skal dere også bidra med ved å øke muligheten for private institusjoner?

FRP: ja, i dag kan de som er rikest, kjøpe seg et bedre tilbud(spesiellt i sykehussektoren).
Det finnes masse ledig kapasitet hos private, vi ønsker at staten skal betale for denne kapasiteten, slik at den kommer folk flest og ikke bare de rikeste til gode
det viktigste er at eldre og syke får god behandling, ikke om sykepleieren er offentlig eller privat

Du: hva med integrasjon som er et tema som jeg personlig er veldig opptatt av.
Jeg mener naturligvis at det faktum at 90% av innvandrerne vi tar inn i landet kommer uten papirer (hvis det tallet stemmer), er helt for jævlig og at de burde vært tvangssendt i retur.
Dere har vel egentlig sagt at dere ikke er spesielt for et flerkulturelt samfunn.


FRP: Vi vil begrense antallet som får opphold i Norge. Vi vil fortsette å ta i mot mennesker på reell flukt i tråd med FNs flyktningekonvensjon.
Andre vil i større grad få avslag og skal returneres. UDI skal få midler til å klare å behandle søknader om asyl langt raskere enn i dag. I dag venter mange flere år på å få svar - det er inhumant.
Ellers vil vi blant annet innføre 24-årsgrense for henteekteskap, slik de har i Danmark og innføre strengere krav om familiegjnforening.
I tillegg skal alle asylsøkere/utenlandske statsborgere som begår straffbare handlinger med ramme over 3 mnd skal utvises. For å nevne noe.

Du: jeg sitter på et forum for trommeslagere og der kommer det opp mange gode spørsmål... kunne jeg posta lista her, så kunne du svart etter beste evne?

Du: utdrag fra diskusjonsforum valgdebatten 09 på trommeforum

At kulturpolitikk skal være for publikum, ikke for kulturarbeidere.

* Meningsløs setning. Hva skal det bety, og hvordan har de tenkt å gjennomføre en slik... eh...
plan?

La folk selv bestemme hva som er god kultur.

* Gjennom folkeavstemninger da eller?

Verne om og sikre den norske kulturarven. Blant annet foreslo vi i Stortinget å lage en liste over de viktigste verk innen hver sjanger: arkitektur, maleri, skuespill, litteratur etc.

* Wow, en liste, gitt. Men siden de mener at folk selv skal bestemme hva som er god kultur, hvem skal lage denne listen? Skal alle ha hver sin? Og når den er laget, hva skal den være godt for?
Skal ting som står på denne listen samles på ett sted? Skal de henge den opp på Stortinget?

Stille krav til alle som mottar offentlig støtte, slik at de må tilby noe som publikum vil ha.

* Og hvordan avgjør de hva folk vil ha? Skal de se på besøkstall? Hvordan sammenligner man besøkstall mellom en kunstutstilling og en rockekonsert?

Avvikle NRK-lisensen og stykke opp og selge NRK. Det er ikke en offentlig oppgave å tilby underholdning.

* Ja, la oss avskaffe den eneste kanalen som konsekvent prøver å gi folk et alternativ til hjernedøde reality-serier og gameshow-konsepter kjøpt på billigsalg fra utenlandske produksjonsselskaper.

Gi mva-fritak til frivillige lag og organisasjoner.

* OK, denne er fin, om enn ekstremt dårlig definert.

At mer av den offentlige støtten skal gå til frivillig og deltagende kultur, slik som amatørteatre, kor og korps.

* Igjen, her har de definert hvem som skal få støtte, men lengre oppe i samme liste sier de at
de skal stille krav til slik støtte... Har FrP allerede bestemt at dette er den kulturen folk vil ha?

Få fortgang i digitaliseringen av arkiv, bibliotek og museer.

*Kult, men "fortgang" er et usannsynlig lite håndfast begrep.Et typisk FrP-utsagn som er designet for å få folk til å tro at dette er en prosess som nå går alt for sakte, og at det må skje fortere,
selv om folk flest ikke en gang har tenkt over at dette er et problem før akkurat i dette øyeblikket.

At foreldre og den enkelte skole skal bestemme hvordan de vil bruke penger fra den kulturelle skolesekken.

*Ja, for foreldre har alltid så gode forutsetninger til å mene noe om hva penger bør gå til.

Kutte i garantilønn og stipender, slik at kunstnere i større grad må leve av det de selv skaper.

* Med andre ord, ta livet av en stor del av norsk kultur. Hva med at FrP-politikerne i større grad må leve av det de selv skaper i stedet?

FRP: Vi har i våre alternative statsbudsjetter satt av penger til momsfritak og barne/ungdomskultur(over1,3 milliarder i alt) for å ta det siste først
Man må i dag betale lisens om man ser på NRK eller ei: det mener vi er meningsløst, spesielt når det er såpass dyrt.
I tillegg er lisens en veldig usosial avgift, som rammer de som har minst, mye hardere en de som har mye fra før.
Med å stille krav til "å tilby noe folk vil ha", må det til en vis grad være basert på lønnsomhet, det skal ikke være sånn at ikke engang noen fra familien din gidder å komme å se på det du har produsert.
Vi er på ingen måte imot all støtte, men vi mener i utgansgpunktet at "voksenkulturen" må være selvfinansierende i større grad, slik at vi får mulighet til å prioritere barn, unge og frivillighet.

"at kulturpolitikk skal være for publikum, og ikke kulturarbeidere" -
jeg ser ikke denne setningen som meningsløs, men som et beskrivende bilde.
Mange kunstnere må bli flinkere til å nå ut til publikum, og ikke bare sanke "cred" i sitt eget miljø.
Dette ville ikke bare ført til større inntjening med større publikumstilgang og minske behovet for tilskudd fra felleskapets midler,

det som meners med den berømte "listen", er at det finnes noen absolutte kulturskatter, som frp mener det er veldig viktig at vi bevarer for ettertiden.
Å kartlegge disse for å bevare de best mulig syntes jeg er en god og viktig oppgave
men et utoverrettet fokus vil føre til at man får spredd sine kulturutrykk til et større publikum, noe som vil øke interessen for kultur generelt.

Du: Hva menes med at dere vil bygge ut forsvaret?

FRP: vi vil prioritere forsvaret mer enn idag, både med tanke på nordområdene og internasjonale operasjoner

Du: hvorfor?

FRP: det er viktig å forsterke nærværet i området mot russland, bla for å forhindre tyvfiske og miljøkriminalitet, spesielt når det gjelder kystvakten o.l.

Du: men når du sier forsvaret, så må man jo anta at det gjelder på generell basis og det virker rett og slett veldig merkelig med tanke på at forsvarets naturlige utvikling har vært å bygge ned og bygge ned.

FRP: gjelder på generell basis også, det er viktig med et sterkt forsvar, både for å kunne bistå nato, og for å kunne være forberedet om det skulle oppstå en krisesituasjon.
ja, men det tar utrolig lang tid å bygge opp igjen et godt forsvar. Det går derimot forsbvinnende fort å bygge dette ned.
Vi ønsker derfor at vi skla oppretthodle et norsk forsvar, slik at vi er forberedet om det skulle oppstå en krisesituasjon.
Vi mener at dette er en billig forsikring

Du: og med krisesituasjon mener du?
Jeg tenker at med mindre vi tenker rent militært, så hadde det vært bedre å bygge ut sivilforsvaret og rekruttere flere til å lære seg å takle slike situasjoner.
og tenker du investeringer, så vil det være bedre å prioritere dem på skoler, sykehus og eldre... FØR krig og elendighet oppstår


FRP: ja, vi ønsker å bruke MER penger på nettopp de oppgavene du nevner

Du: dessuten vil du ikke kunne forsvare kjøpet av et kamphelikopter, en tanks eller lignende

FRP: men jeg er enig i at sannsynligheten for en krig per idag er forsvinnende liten

Du: ikke bare det, men om vi havner i krig. hva med nato og FN?

FRP: men kompetansen som ligger i et stridsdyktig forsvar tar tiår å bygge opp igjen , og hvem vet hva som skjer om 10-20-30 år? det er viktig å ta vare på den kompetansen man har

Du: og tenker man kampen mot terrorisme, så vil det være mer sannsynlig at ting skjer innenfra og sakte bygger seg opp.
og hva med f.eks en sånn ting som om noen hadde hatt nervegass i vannsystemet til oslo. Det er ufattelig lett og heldig at ingen har tenkt på.
og hva gjør da det utstyret og folkene som vi har brukt milliarder på å sette i stand?


FRP: vi ønsker også å ha et godt samarbeid med nato. Nettopp derfor er det så viktig at vi har styrker som kan bidra i nato operasjoner. Vi kan ikke forvente hjelp uten å gi noe tilbake.
Det vil ta tid å sette et natostyre i stand for å evt komme norge til unsettning. da er det viktig at vi selv har et forsvar som kan holde ut i minimum noen dager.

Du: Men da forutsetter du vanlig strid og legger på en måte opp til det.
hvem er det som utgjør en trussel mot oss? jo det er terroristene og de fører ikke akkurat vanlig bakkekamp.


FRP: ja, vi ønsker også å satse på å bekjempe terrorister, og vil først og fremst styrke speialenheter i politet for å bekjempe dette

Du: men det er jo bare sånn at pengene må distribueres og legges streng prioritet på.
kan f.eks ikke både bygge ut en svær spesialenhet innen politiet, samtidig som dere da skal øse ut penger på forsvaret.
for det er ingenting i verden som koster mer enn investeringer innen forsvaret.


FRP: det er ikke snakk om å øse ut penger i forsvaret, men å stoppe nedbyggingen, og bevillge noe mer penger. Vi har dekning for alle våre investeringer i vårt alternative statsbusjett.
Ludwig...
keyboardist, vokalist, trommeslager
specs
Spoiler:
DW Collectors series, PDP Platinum, Tempus
Sabian HHX/ AAX
Aquarian
Vic Firth
Gibraltar

Brukeravatar
Ludvig
Innlegg: 1775
Registrert: 07 jan 2008 21:47
Sted: Ålesund

Re: Valg 09: Intervju med FRP på frp.no

Legg inn av Ludvig » 11 sep 2009 15:41

Artig lesing.
http://www.darkestsins.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Svar