trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet -Personvernpolicy

Denne policyen forklarer detaljert hvordan «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet» og dets tilknyttede selskaper (heretter omtalt som «vi», «oss», «vår», «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet», «https://trommeportalen.no») og phpBB (heretter omtalt som «de», «dem», «deres», «sine», «phpBB-programvare», «www.phpbb.com», «phpBB Limited», «phpBB-teams») bruker informasjon som samles inn i løpet av en av dine bruksøkter (heretter omtalt som «informasjonen din»).

Informasjonen din samles inn på to måter. For det første vil bruk av «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet» medføre at phpBB-programvaren oppretter et antall informasjonskapsler («cookies»), som er små tekstfiler som lastes ned til nettleserens midlertidige filer på datamaskinen din. De første to informasjonskapslene inneholder bare en brukeridentifikator (heretter «bruker-ID» og en anonym øktsidentifikator (heretter «økts-ID») som automatisk tildeles deg av phpBB-programvaren. En tredje informasjonskapsel opprettes når du har vært innom emner i «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet», og brukes til å lagre hvilke emner som er lest, noe som forbedrer brukeropplevelsen din.

Vi kan også opprette informasjonskapsler som er eksterne for phpBB-programvaren under bruken av «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet», selv om disse faller utenfor dette dokumentets rekkevidde, som bare er ment å dekke sider som opprettes av phpBB-programvaren. Den andre måten vi kan samle inn informasjon på, er hva du sender inn til oss. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til: skriving av innlegg som en anonym bruker (heretter «anonyme innlegg»), registrering på «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet» (heretter «kontoen din») og innlegg som er sendt inn etter registrering og mens du er pålogget (heretter «dine innlegg»).

Kontoen din vil som et minimum inneholde et unikt identifiserbart navn (heretter «brukernavnet nitt»), et personlig passord som brukes til å logge inn på kontoen (heretter «passordet ditt») og en personlig, gyldig e-postadresse (heretter «e-postadressen din). Informasjonen din for kontoen på «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet» beskyttes av lover om datavern i det landet hvor sidene fysisk er lagret. All informasjon ut over brukernavnet ditt, passordet ditt og e-postadressen din, som kreves av «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet» under registreringsprosessen er enten obligatorisk eller valgfri, etter «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet»s eget valg. I alle tilfeller har du mulighet til å velge hvilken informasjon som vises offentlig. Videre har du, fra kontoen din, muligheten til å velge eller velge bort automatisk generert e-post fra phpBB-programvaren.

Passordet ditt er kodet (en enveis-hash), slik at det er sikret. Det anbefales imidlertid at du ikke bruker samme passord på flere nettsteder. Passordet er nøkkelen til kontoen din hos «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet», så pass godt på det. Personer med tilknytning til «trommeportalen.no - trommer, cymbaler, stikker, skinn og annet», phpBB eller andre tredjeparter vil aldri legitimt kunne be deg om passordet. Hvis du glemmer passordet til kontoen, kan du bruke funksjonen «Jeg har glemt passordet» i phpBB-programvaren. I løpet av denne prosessen vil du bli bedt om å oppgi brukernavn og e-postadresse, og deretter vil phpBB-programvaren opprette et nytt passord, slik at du får tilgang til kontoen din igjen.


Tilbake til forrige side